Статистична інформація

 

Зовнішня торгівля України, млн. дол. США

 

2022 рік

2023 рік

Січень-березень 2023 року

Січень-березень 2024 року

Експорт

44148,8 36186,2 10305,5 10060,9

Імпорт

55273,5 63562,4 15699,4 15975,2

Сальдо

-11124,7 -27376,2 -5393,9 -5914,3

 

Зовнішня торгівля у Черкаській області, млн. дол. США

  2022 рік

2023 рік

Січень-березень 2023 року

Січень-березень 2024 року

Експорт

1295,6 1221,2 407,6 407,6

Імпорт

606,7 659,0 195,4 195,4

Сальдо

688,9 562,2 212,2 212,2

 

Товарна структура експорту України, млн. дол. США

 

2022 рік

2023 рік

Січень- березень 2023 року

Січень-березень 2024 року

У % до

загального

обсягу

Січень-березень 2024 р./ Січень-березень 2023 р., +/-

Продукти рослинного походження 13478,5 11716,5 4155,3 3593,9 35,7 -13,8
Жири та олії тваринного або рослинного походження 5949,4 5649,1 329,1 1535,7 15,3 +4,2
Недорогоцінні метали та вироби з них 6004,1 3916,3 929,3 1067,7 10,6 +14,4
Готові харчові продукти 2497,0 3271,8 795,7 986,7 9,8

+23,2

Мінеральні продукти 4323,5 2415,1 534,9 985,9 9,8 +84,2

Машини, обладнання та механізми

3736,0 2621,5 726,7 364,7 3,6 -49,9

Інші

8160,3 2415,1 2834,5 1526,6 15,2 -46,1

 

Товарна структура експорту Черкаської області, млн. дол. США

  2022 рік 2023 рік Січень-березень 2023 року Січень-березень 2024 року

У % до

загального

обсягу

Січень-березень 2024 р./ Січень-березень 2023 р., +/-

Продукти рослинного походження

626,3 470,5 190,6 124,4 38,5 +34,9

Живі тварини: продукти тваринного походження

101,7 358,9 115,2 940,5 29,1 -18,8
Жири та олії тваринного або рослинного походження 322,3 165,3 39,9 45,8 14,2 0
Готові харчові продукти 58,2 85,3 17,6 26,8 8,3 +16,3
Деревина і вироби з деревини 59,5 43,1 13,6 9,0 2,8 -34,3
Різні промислові товари 21,9 23,8 5,3 7,3 2,3 +40,5
Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості 37,1 21,7 5,0 4,2 1,3 -16,6
Машини,обладнання та механізми 23,1 16,9 9,0 3,0 0,9 -51,2
Інші 45,5 35,7 11,4 8,9 2,6 -21,9

 

Товарна структура імпорту України, млн. дол. США

  2022 рік 2023 рік Січень-березень 2023 року Січень-березень 2024 року

У % до

загального

обсягу

Січень-березень 2024 р./ Січень-березень 2023 р., +/-
Машини,обладнання та механізми 9181,6 11257,1 2798,4 2836,4 17,8 +1,3
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 5629,8 7842,5 1432,6 2217,0 13,9 +54,6
Продукція хімічної промисловості 6302,7 7437,4 2003,0 2105,0 13,2 +5,0
Мінеральні продукти 13112,1 10633,0 3833,1 2084,1 13,0 -45,6

Полімерні матеріали

3247,2 3732,2 827,3 916,8 5,7 +10,8

Недорогоцінні метали та вироби з ним

2590,7 3361,2 681,8 874,9 5,5 +28,1

Інші

15209,4 19299,0 4123,2 4941,0 30,9 +19,8

Товарна структура імпорту Черкаської області, млн. дол. США

  2022 рік 2023 рік Січень-березень 2023 року Січень-березень 2024 року

У % до

загального

обсягу

Січень-березень 2024 р./ Січень-березень 2023 р., +/-
Продукція хімічної промисловості 162,5 160,6 66,2 47,5 26,1 -27,7
Машини,обладнання та механізми 85,6 83,4 26,1 32,6 17,9 +37,9
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 47,5 84,5 12,0 24,0 13,2 +102,2
Мінеральні продукти 92,7 73,8 27,1 18,9 10,4 -24,5

Полімерні матеріали

47,8 70,9 17,9 13,0 7,1 -26,3
Готові харчовіт продукти 29,3 37,5 8,9 11,2 6,2 +25,8
Живі тварини; продукти тваринного походження 34,6 31,7 7,3 7,6 4,2 +4,4
Інші 106,7 116,6 29,9 27,2 14,9

-9,9

Географічна структура експорту Черкаської області

Країни

Січень-березень 2024 року

Нідерланди

12,4 %

Іспанія

11,2 %

Словаччина 8,2 %
Польша

5,9 %

Туреччина

5,8 %

Єгипет

5,5 %

Румунія 5,1 %
Китай 3,6 %
Інші

42,3 %

Географічна структура імпорту Черкаської області

Країни

Січень-березень 2024 року

Китай

34,7 %

Польша

9,5 %

Швейцарія

6,0 %

Швеція

5,6 %

Німеччина 5,2 %
США

4,9 %

Туреччина 3,4 %
Інші

30,7 %